# سپید

سپیده

خورشید در شب... درخشان، فروزان راهت درون من.   روشن گرد هاله‌ات، سوزان، در تکاپو آسمان‌ها در گردونه پیچیدگی ِ روشنایی رنگین‌کمان‌های بی‌شکل...   دگرگون کن مرا ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 23 بازدید

رویای شب عید

در رقص نئون‌های چشمک‌زن جیب‌هایش را می‌تکاند تا شاید از ته‌مانده‌ی خاطره‌ای به شیرینی شب عید در میان صدای دستفروش‌ها رویایی تازه ببیند   ۲۹ اسفند ۱۳۸۸
/ 3 نظر / 18 بازدید