باران بهاری

باران بهاری

قلبم باز می‌شود

با هزاران شکوفه

/ 1 نظر / 9 بازدید
جواد

براي باراني كه هميشه عاشقش خواهم ماند : تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد وجود نازكت آزرده گزند مباد سلامت همه آفاق در سلامت توست به هيچ عارضه شخص تو دردمند مباد