آمده بهار

آمده از راه دور

سبز، پر شور و سرور

آمده تا پر کند بستان ما

از خوشی، شادی و مهر و سرور

آمده تا بشکند زندان غم

با نگاهی مملو از خنده و نور

آمده تا جان دهد بر مردگان

مردگانی خالی از یک ذره شور

آمده ما را رها سازد ز بند

آمده تا بشکند زندان غم

آمده تا خنده‌هامان پر کند

آسمان را و زمین خالی ز غم

آمده تا سبز گردد این جهان

از بلندای زمین تا پست‌گاه آسمان

آمده با دست‌هایی مهربان

دست‌هایی همچو باران بی‌کران

/ 0 نظر / 8 بازدید