مرگ خسرو، برای خسرو شکیبایی

برای خسرو شکیبایی

 

کجایی خسرو خوبان، کجایی ای شکیبایی

کجایی ای رفیق ما، تو هامونی و دریایی

در آن لحن صدای تو محبت گم شود هر دم

ببین چشمان زار ما، ببین این دل و تنهایی

تو رفتی و دل ما بین، ندارد رفتنت باور

به تنهایی کشیدی پر، نمانده بی تو آوایی

در این روزهای رفتن تو، ببین چشمان دنیا را

گذشتی از ره رفتن، رسیدی تو به مانایی

کنار خاطرات تو، درون آن صدای تو

شنیدیم از محبت، مهر، بخواندیم با تو فردایی

ببین این دل چه می‌سوزد ز ناگه رفتنت تنها

ببین چشمان حسرت را که تر گشته ز رویایی

نمی‌دانیم چه گوییم ما به تو ای ماندنی در دل

که هر لحظه تو را بینیم و تو با جان و با مایی

تو که رفتی و ما ماندیم کنار خاطرات تو

ببین چشمان خیس ما، نمانده آتش و نایی

تو هستی تا ابد اینجا کنار هر صدای خوش

هنر ماند یادگار از تو که تو خسرو شکیبایی

 

درگذشت خسرو شکیبایی تسلیت باد.

 

30 تیر 1387

/ 2 نظر / 10 بازدید
جواد (آوای دل)

دگران چون بروند از نظر ، از دل بروند تو چنان در دل من رفته كه جان در بدني

[گل]