عشق را صدا کن

آسمان را تو صدا کن

عشق را بی انتها کن

در غروب سرخ امروز

عاشقی را تو دعا کن

/ 3 نظر / 18 بازدید
محسن حکيمی

کجايی آقا ميلاد؟؟ هنوزم سر حرفت هستی؟ يعنی ميای يا نه؟ =-=-=-=-=- آسمان را تو صدا کن عشق را بی انتها کن در غروب سرخ امروز عاشقی را تو دعا کن

محسن حکيمی

من که به بودن تون عادت کردم اگه ميشه بياين و شده حتی يه کلمه هم برام سند کنین خوشحال ميشم!