زندگی

در پویایی فرداها سبز شو

در ایستایی گذشته‌ها بدرخش

در بی‌تفاوتی روزها رها شو

زندگی همین است

گاهی ایستا، گاهی پویا

گاهی هم بی‌تفاوت

/ 0 نظر / 5 بازدید