فریاد سکوت

  شب که می‌شه ستاره‌ها

یواش یواش میان پایین

میان به روی چشم تو

میان روی قلب زمین

میان تا باز نورانی شن

عطر گل اقاقی شن

میان به روی موی تو

تا عاشق رازقی شن

اما کجایی ببینی

دلم داره جون می‌کنه

تو این سکوت بی‌کسی

تو سینه فریاد می‌زنه

دلم همش داد می‌زنه

اسمتو فریاد می‌زنه

به خاطر تو هم شده

سکوت رو فریاد می‌زنه

/ 1 نظر / 9 بازدید