تصویر ناتمام

 

زمین

 

خون می‌خورد

از

             چشمه‌های ناتمام عشق

روی این

              خاک نشسته بر زمان،

آسمان

خون می‌بارد

بر

              شامگاه سرخ پرواز

تا

              صبحگاه آبی پیر

و

من

     چشم

بر این

                                 تصویر ناتمام

                                                  دارم.

 

 

11 دی 1387

/ 0 نظر / 12 بازدید