نرگس باران

بیست و سومین زادروز باران خجسته باد

 

25 مهر، زادروز باران شاد باد

 

آغاز سال 23 بارانی بر همگان شاد باد

 

این چه عشقی است که باران دارد

بوی خوش، مشک و گلاب، عطر بهاران دارد

دل ربوده ز نگاهی ز من خشک کویر

بین رخ و چشم و دلش، عشق فراوان دارد

می‌زند تیر به جانم و به این قلب و دلم

ابروانش چه هزاران، چه سواران دارد

لب سرخ شکرینش که سخن باز کند

این دلم از رخ او آتش افشان دارد

موی او پیچش نامرئی صد شعر و غزل

عشق در پیش رخش، درس هزاران دارد

چشم او گر به دلم باز شود، باز شود

این دلم را بنگر، حیرت و حیران دارد

سوی او می‌روم و در پی او مستانه

این همه جام و سبو را چه خرامان دارد

در و گوهر ز لبش فرش کند، جان و جهان

چه جهانی که از او نیک به سامان دارد

صد هزاران گل نرگس ط قدومش جاری

باغ و بستان که از او گل و گلستان دارد

باز شعرم پر نامش بشود تا به ابد

این چه اسمی است که این نرگس باران دارد

 

17 مهر 1387

 

آغاز سال بیست و سه بارانی بر همگان شاد باد

 

25 مهر، زادروز باران شاد باد

 

بیست و سومین زادروز باران خجسته باد

/ 0 نظر / 13 بازدید