می‌رسد باران، غم مخور

بیست و سومین زادروز باران خجسته باد

 

25 مهر، زادروز باران شاد باد

 

آغاز سال 23 بارانی بر همگان شاد باد

 

تا رسد باران به ما، ای دل، بیابان، غم مخور

می‌رسد باران به جانم، نوبهاران، غم مخور

می‌دهد شادی و خنده بر لبان عاشقی

چشم من رویش بگیرد، چشم‌باران، غم مخور

در رخش صدها ترانه، عشق را معنا کنند

معنی بودن به هر جا است، تا بهاران، غم مخور

می‌رسد با دست پر از عشق و مهر و صد غزل

چه غزل‌هایی که عشق است، جاودانان، غم مخور

من همیشه گویم از او، نام نیکش ورد لب

ورد لب‌ها گشته نامش، ای هزاران، غم مخور

نیک چهره، لب ز خنده، چشم بگشاده به من

روی او در پیش روی من، نگاران، غم مخور

صد هزاران بار در روز، من دعایش می‌کنم

من که محتاجم به مهرش، مهربانان، غم مخور

باد می‌آید به راهش، در رکابش ابر امید

اوست امید و هزار امیدواران، غم مخور

من چه گویم، هر چه گویم، باز هم باید بگویم

از نگاهش من چه گویم، ماه تابان، غم مخور

سایه‌اش افکنده بر دل، دل به آسایش رسد

مایه‌ی فخر دلم گشته، جنابان، غم مخور

کاغذ و دفتر ز نامش، پر شده با خط دل

بوسه بر نامش زنم، چون نامداران، غم مخور

گر که خواهد، پاره سازم، برگ برگ و سطر شعر

شعر گفتن افتخاری است، فخر دوران، غم مخور

می‌زنم مضراب را بر سیم‌های عاشقی

تا صدای خوش بیاید، سازباران، غم مخور

با صدایش، عالمی را در هیاهو افکند

در هیاهو شعر خوانیم، آتش‌افشان، غم مخور

عکس او در پیش رویم، مثل آیینه نشسته

من به عکسش می‌زنم بوسه، لب و جان، غم مخور

هر کجا رفته به دنبالش روانم، مستِ مست

از می و جام و سبویش، مست مستان، غم مخور

ای خدایا من نگاهش می‌کنم، او محرم است

گر گناه است، از که ترسم، بی‌گناهان، غم مخور

گر چه من محرم نباشم تا که دست او بگیرم

با خدا بستم من عهدی، عهد و پیمان، غم مخور

من نمی‌دانم که خوانده، شعر من، یا که نخوانده

کاش می‌شد که بخواند، شعرخوانان، غم مخور

من تمام این غزل‌ها را به نامش نام دادم

وه چه نام بی‌کرانی، جان جانان، غم مخور

چهره‌ی نازش، دلم را آب و آتش می‌زند

آتشی که عشق باشد، عشق‌بازان، غم مخور

بین که من چشمم به راه است تا که از راهم رسد

تا ببوسم روی او، نرگس باران، غم مخور

 

31 شهریور 1387

 

آغاز سال بیست و سه بارانی بر همگان شاد باد

 

25 مهر، زادروز باران شاد باد

 

بیست و سومین زادروز باران خجسته باد

/ 0 نظر / 19 بازدید